Xem những chướng ngại như những câu hỏiNhững chướng ngại xuất hiện cả bên ngoài lẫn bên trong. Ở bên ngoài, chướng ngại là điều gì đó hoặc ai đó đã làm hại chúng ta, quấy rầy sự cân bằng và bình yên mà chúng ta nghĩ là của chúng ta. Có kẻ côn đồ nào đó đang phá vỡ tất cả. Chướng ngại theo kiểu này xuất hiện trong các mối quan hệ và trong nhiều tình huống khác, khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, bị tổn hại, bị bối rối và bị công kích bởi nhiều cách khác nhau. Từ xưa đến nay, mọi người đều cảm nhận như vậy.


Đối với những chướng ngại bên trong, có lẽ không có thứ gì công kích chúng ta ngoại trừ sự mê mờ của mình. Có lẽ chẳng có chướng ngại cụ thể nào ngoại trừ nhu cầu bảo vệ mình khỏi những va chạm. Có lẽ kẻ thù duy nhất là chúng ta không thích biểu hiện của thực tại hiện tiền và do đó ta mong muốn nó trôi qua thật nhanh. Nhưng là người thực tập, chúng ta thấy rằng chẳng có điều gì trôi qua cho đến khi nó dạy ta điều mà ta cần phải biết. Thậm chí nếu chúng ta có chạy hàng ngàn dặm một giờ đến phía bên kia lục địa, chúng ta sẽ tìm thấy những vấn đề tương tự đang chờ đợi ta khi ta đến đó. Chúng sẽ trở lại với các tên mới, hình thức mới, biểu hiện mới cho đến khi chúng ta học được những điều mà chúng ta cần học ở chúng như: Ở nơi nào chúng ta tách bản thân mình ra khỏi hiện thực để đi đâu? Làm sao để chúng ta rút lui thay vì trải lòng ra? Làm sao chúng ta khép mình thay vì cho phép mình trải nghiệm sâu sắc bất cứ điều gì chúng ta gặp phải.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch