Sáu cách sống một mìnhThường thì chúng ta cho rằng sự cô độc là một kẻ thù. Trong tình cảnh đó, chúng ta thường bồn chồn, nôn nóng tìm lối thoát và tìm ra đối tượng nào đó để đồng hành. Khi chúng ta yên ngự giữa sự cô đơn đó, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được mối quan hệ yên ổn với nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn êm dịu có thể thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ đầy lo sợ thường ngày của mình. Có sáu cách mô tả nỗi cô đơn êm dịu này:


1. Bớt khao khát là sẵn sàng sống một mình mà không cần phải quyết tâm làm gì cả khi mọi thứ trong ta tìm cách làm gì đó để thay đổi thái độ của ta.

2. Hài lòng có nghĩa là chúng ta không còn tin rằng trốn thoát của sự cô đơn sẽ mang cho chúng ta hạnh phúc, can đảm hoặc sức mạnh.

3. Tránh những hành động không cần thiết có nghĩa là chúng ta ngưng tìm kiếm những thứ giải trí hay giúp mình trong lúc cô đơn.

4. Kỷ luật nghiêm túc nghĩa là tận dụng mọi cơ hội để sẵn sàng trở về với giây phút hiện tại với lòng bi mẫn.

5. Không lan man trong niềm khao khát là tiếp xúc trực tiếp với sự sống như nó đang diễn ra chứ không cần cố gắng làm cho nó hoàn hảo.6. Không tìm kiếm lối thoát an toàn khỏi những suy nghĩ lan man là không còn tìm kiếm sự đồng điệu ngay trong những cuộc độc thoại liên tục của mình nữa.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch