Thực hành tonglen rộng hơn nữaKhi tập luyện đánh thức trái tim, vòng tròn của lòng thương yêu được mở rộng một cách tự nhiên và tuỳ theo tốc độ của nó. Chúng ta không thể can thiệp vào sự vận hành của nó. Tuyệt nhiên nó không phải thứ bạn có thể làm giả. Nhưng bạn có thể tự khuyến khích mình để ít nhất được trải nghiệm với việc thỉnh thoảng làm giả nó để xem những gì diễn ra khi bạn thử thực hành tonglen cho kẻ thù của mình. Hãy thử thực hành tonglen khi kẻ thù đang đứng trước mặt bạn hay khi bạn chủ tâm gợi lại những ký ức về kẻ thù của mình. Hãy nghĩ về hướng dẫn đơn giản sau: cần làm gì để kẻ thù có thể nghe được những điều mình đang cố gắng nói, và cần làm gì để mình có thể lắng nghe điều mà anh ta hay cô ta đang cố nói? Làm cách nào để truyền thông đến từ trái tim là căn bản của việc thực hành tonglen.


Việc thực hành tonglen cho tất cả chúng sinh không tách rời với việc thực hành cho chính bản thân mình và môi trường sống hiện tại của mình. Đó là điểm mà chúng ta cần lắng nghe nhiều lần. Khi bạn tiếp cận được với nỗi đau của mình, cần quán chiếu rằng, ngay trong giây phút này đây, có vô số người chịu đựng cùng cảm giác khổ đau như mình. Tình huống của họ có thể khác nhau nhưng cảm giác khổ đau thì như nhau.

Khi thực hành tonglen cho tất cả chúng sinh và cho bản thân mình cùng một lúc, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng ta và người khác thực ra không khác nhau.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch