Giao tiếp từ trái timChúng ta có xu hướng mạnh mẽ là tách bản thân mình với những trải nghiệm bởi vì những trải nghiệm đó làm chúng ta đau đớn, nhưng giáo pháp khuyến khích chúng ta nên sống gần hơn với những kinh nghiệm của mình. Mặc dù có rất nhiều từ ngữ có thể được sử dụng để giải thích cho hành động bi mẫn, nhưng tôi thích nhấn mịnh vào từ “giao tiếp” – đặc biệt là, giao tiếp từ trái tim.

Tất cả hoạt động nên được thực hiện với mục tiêu giao tiếp. Đây là một đề nghị thực hành: mọi hoạt động nên được thực hiện với mục tiêu diễn đạt sao cho người khác nghe được bạn, chứ không phải dùng từ ngữ để dựng lên những rào cản và khiến cho người khác muốn bịt tai lại. Trong quá trình này, chúng ta cũng học cách lắng nghe và nhìn sâu như thế nào. Bạn có thể thực hành kết nối mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của mình với lòng khát khao được giao tiếp từ trái tim. Mọi điều bạn nói có thể gây ra tình trạng phân cực và làm cho bạn cảm thấy thêm phân cách. Mặt khác, mọi điều bạn nói, làm, và nghĩ có thể ủng hộ cho khát khao giao tiếp, đưa con người lại gần với nhau hơn và bước ra khỏi vùng ảo tưởng về sự độc lập và riêng biệt mà tất cả chúng đều bị kẹt vào.

Thực hiện trách nhiệm là một cách khác để đánh thức tâm bồ-đề, bởi vì một phần của việc thực hiện trách nhiệm này là khả năng nhìn nhận mọi việc một cách thật rõ ràng. Một phần khác của trách nhiệm là sự nhẹ nhàng - thay vì phán xét, chúng ta nhìn lại chính mình một cách nhẹ nhàng và thành thật. Ở đây cũng có khả năng tiến thủ. Bạn có thể chỉ đi tới, bạn không cần phải tự mình làm khô cứng bằng cách đồng hoá mình với người thắng cuộc hoặc người thua cuộc, người sỉ nhục hoặc người bị sỉ nhục, người tốt hoặc người xấu. Bạn chỉ cần nhìn vào những gì bạn làm một cách rõ ràng và bi mẫn mà bạn có thể và cứ như vậy mà tiến bước. Giây phút tiếp theo của sự sống sẽ luôn luôn tươi mới và rộng mở.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch