Khẩu hiệu: Hãy biết ơn mọi người“Biết ơn mọi người” là sống hài hoà với những khía cạnh của bản thân mà ta từ chối. Thông qua việc làm đó, chúng ta cũng sống hài hoà với những người ta không thích. Xa hơn nữa, gần gũi những người mà chúng ta không thích có thể là một chất xúc tác cho việc kết bạn với chính bản thân mình.


Nếu chúng ta ghi ra danh sách những người mình không thích – người mà chúng ta thấy đáng ghét, bị đe dọa hay đáng khinh – chúng ta sẽ khám phá nhiều hơn về những khía cạnh của bản thân mà chúng ta không thể nhận thấy. Nếu chúng ta được đưa ra một từ về mỗi người gây ra vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ tự đưa ra một danh sách mô tả những phẩm chất bị loại bỏ bởi chính mình. Chúng ta dựng nên những phẩm chất này ở thế giới bên ngoài. Những người vô tình làm cho chúng ta bực bội chỉ cho chúng ta thấy những khía cạnh của mình mà mình không chấp nhận, nếu không thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Nói theo giáo lý truyền thống Lojong (luyện tâm) là: người khác bấm nút nghiệp cho ta. Họ là tấm gương phản chiếu, cho ta cơ hội để thấy và thân cận với tất cả những thứ nghiệp cũ kỹ to như đá tảng mà ta đã mang trên lưng đi giữa cuộc đời. Khẩu hiệu “Biết ơn mọi người” nhắc rằng chúng ta có thể học từ bất cứ tình huống nào, đặc biệt là khi chúng ta thực tập khẩu hiệu này một cách tỉnh giác. Con người và hoàn cảnh trong cuộc sống có thể nhắc nhở ta biết ghi nhận loạn thần kinh là loạn thần kinh, biết những lúc chúng ta ngập trong bóng tối, tự khóa trái cửa và vùi mình trong chăn.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch