Quán niệm hơi thở

Quán niệm hơi thở (tiếng Pali là anapanasati) là phương pháp hành thiền cơ bản trong đó chúng ta tập trung chánh niệm trên cảm giác của hơi thở vào và hơi thở ra. Để thực hành phương pháp nầy, chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng tập lại từ đầu vì tâm chúng ta luôn luôn xao lãng, không trụ được lâu trên hơi thở. Tâm chúng ta không quen tập trung vào một đề mục; nó quen suy nghĩ mông lung hết việc nầy tới việc nọ và di chuyển rất nhanh từ nhóm tư tưởng nầy đến nhóm tư tưởng khác. Vì đã quen suy nghĩ nhanh nhẩu và nhạy bén, chúng ta rất dễ phóng tâm khi cố gắng tập trung trên một đề mục duy nhất, như hơi thở chẳng hạn. Thậm chí chúng ta có thể căng thẳng khi tâm không làm theo thói quen thường ngày của nó. Vì thế, khi tập chánh niệm trên hơi thở (anapanasati), chúng ta có thể sẽ cảm thấy một phản ứng ngược lại hay một sự bất mãn chống đối nào đó xuất hiện trong thân và tâm.

Yêu & thích

Trong tiếng Anh, từ "yêu" (loving) thường được dùng đồng nghĩa với từ "thích" (liking). Khi chúng ta nói là chúng ta thích ăn uống hoặc yêu thương một người nào đó; thật ra, điều mà chúng ta muốn nói là chúng ta thích thú và dính mắc vào các đối tượng nầy. 

Buông xả

Có khả năng buông xả là một bí quyết để cảm thấy thoải mái về tinh thần, thể xác và cảm xúc, để cảm thấy mình sống có ý nghĩa trong cuộc đời này. Bạn có thể nghe câu khẩu hiệu như “Luôn luôn giữ tâm vui vẻ” và tự đánh vào đầu mình vì mình chẳng bao giờ thấy vui cả. Nếu mình quan sát như thế thì khá nặng nề.

Hy vọng và sợ hãi

Một trong những bài dạy kinh điển của Phật về hy vọng và sợ hãi liên quan đến cái gọi là tám pháp thế gian. Trong đó có bốn cặp đối lập nhau. Bốn điều ta thích và luôn muốn có và bốn điều chúng ta không thích và luôn né tránh. Thông điệp cơ bản gửi đến chúng ta là khi ta bị cuốn theo tám pháp này, ta sẽ đau khổ.