Lập kế hoạch sống cởi mở

Bắt đầu một ngày của bạn, bạn động viên bản thân mình bằng ngôn ngữ của mình là giữ con tim mình luôn rộng mở, luôn luôn muốn tìm hiểu, dù cuộc sống có khó đến đâu đi nữa. Sau đó vào cuối một ngày khi bạn sắp đi ngủ, bạn hãy ôn lại những gì đã xảy ra. Bạn có thể thấy rằng nguyên cả ngày trôi qua và bạn không thể nhớ dù chỉ một lần những gì bạn muốn làm như bạn đặt ra lúc sáng. Thay vì lấy điều đó mà kết tội mình hư tệ, hãy xem nó như là cơ hội để hiểu bản thân mình hơn. Qua đó, mình hiểu được tại sao mình tự lừa mình một cách rất buồn cười, tại sao mình rất giỏi phân chia và đóng lòng mình lại. Nếu bạn không muốn thực hành tâm bồ-đề nữa, bởi vì bạn cảm thấy giống như nó vạch sẵn một con đường đưa đến thất bại, thì bạn hãy khởi tâm tử tế với chính mình. Quán chiếu các hoạt động trong ngày có thể làm cho ta cảm thấy đau khổ, nhưng cuối cùng có thể mình thấy tôn trọng mình hơn. Chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều thay đổi trong mỗi ngày, và chúng ta không phải luôn luôn là thế này hay thế kia. Chúng ta càng sẵn sàng mở rộng lòng mình bao nhiêu, chúng ta càng gặp nhiều thách thức bấy nhiêu.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch