Tại sao thiền?

Làm người, chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng chịu đựng khó khăn của mình. Khuyến khích chấp nhận điểm yếu là điều hữu ích cho chúng ta. Ngồi thiền là hỗ trợ cho việc học cách thực hiện điều này. Ngồi thiền, cũng được biết đến như là một phương pháp  tập luyện chánh niệm tỉnh thức, là nền tảng của việc tu tập tâm bồ-đề. Đó là nguồn cội của bồ-tát dấn thân.

Ngồi thiền đưa chúng ta gần với những suy nghĩ và cảm giác của mình hơn, và giúp chúng ta  tiếp xúc với cơ thể của chính mình. Đây là một phương pháp tu tập lòng thương yêu vô điều kiện hướng tới bản thân mình, và dẹp bỏ sự thờ ơ ngăn cách chúng ta với nỗi thống khổ của người khác. Đây là một phương cách tu tập trở thành một người đầy lòng từ bi.
Dần dần, thông qua việc ngồi thiền, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng có những khoảng trống trong cuộc độc thoại trong nội tâm của mình. Giữa lúc cuộc độc thoại đang tiếp diễn, chúng ta biết dừng lại, như thể tỉnh dậy từ một giấc mộng. Chúng ta nhận thấy mình có thể sống thong dong với tâm tỉnh thức vô hạn, trong trẻo và khoáng đạt vốn có sẵn trong tâm mình. Chúng ta trải nghiệm sự sống ngay đây, ngay trong giây phút hiện tại, thật đơn giản, gần gũi và thông suốt.

Trở về sống trong giây phút hiện tại như thế chính là tu tập tâm bồ-đề vô điều kiện hay tâm bồ-đề tuyệt đối. Chỉ đơn giản bằng cách có mặt ngay bây giờ và ở đây, chúng ta có thể thong dong hơn với chiều hướng mở rộng của cuộc sống. Việc này giống như bước ra khỏi trí tưởng tượng và khám phá ra chân lý giản đơn.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch
>>> Thích nghi với vô thường 0 | 123 | 4 | 5 | 6