Không có gì thật cả


Bằng cách xâu kết những ý kiến, định kiến, định hướng và cảm xúc của mình thành một thực thể cố định, chúng ta cố gắng tạo ra cái tôi cho mình, khổ đau của mình, và rắc rối của mình.

Nhưng mọi thứ đều không chắc thật, không đoán được hoặc không có ranh giới như mình tưởng.
Khi ngồi thiền, chúng ta thực tập theo dõi sự sinh khởi của những ý tưởng, ghi nhận chúng, gọi chúng là “tư tưởng”, và trở về với hơi thở. Nếu chúng ta cố gắng ghi nhận điểm đầu, điểm giữa và điểm kết của mỗi ý nghĩ, thì chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng thật chẳng có tư tưởng gì cả. Cố gắng ghi nhận khoảnh khắc một ý nghĩ này bỗng biến thành một ý nghĩ khác giống như  việc cố gắng tìm thấy khoảnh khắc nước sôi chợt hóa thành hơi nước. Dẫu vậy, chúng ta thường xâu kết những ý nghĩ lại với nhau thành một câu chuyện, để rồi chính câu chuyện đó đánh lừa chúng ta tin rằng tất cả số phận, hạnh phúc, đau khổ và rắc rối của chúng ta đều là những hiện hữu riêng biệt và vững chắc. Thực tế, giống như những ý nghĩ, tất cả tạo hình này đang thay đổi không ngừng. Mỗi hoàn cảnh, mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi cảm giác chỉ là một kí ức thoáng qua.
Trí tuệ là một quá trình uyển chuyển thông suốt, chứ không phải là điều có thể thêm bớt hay cân đo đong đếm. Bồ-tát dấn thân thường luyện tập cách nhìn nhận mọi thứ đều là mơ. Cuộc sống là một giấc mơ; cái chết là một giấc mơ; bước đi là một giấc mơ; ngủ là một giấc mơ. Giấc mơ này gần gũi trực tiếp với những trải nghiệm của chúng ta. Cố gắng chấp giữ những tình tiết này bằng cách xâu kết chúng lại với nhau chỉ thêm ngăn cản trí tuệ của chúng ta mà thôi. 
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch
>>> Thích nghi với vô thường
0 | 1| 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |