Sử dụng khẩu hiệu

Để chuyển hướng lối tư duy logic của bản ngã, chúng ta thực hành khẩu hiệu dấn thân của Atisha, một đạo sư người Tây Tạng thế kỷ XI. Những khẩu hiệu thường như sau: “Đừng đố kỵ” và bạn tự hỏi “Sao họ biết được?”, hoặc là “Hãy tử tế với mọi người”, và bạn tự hỏi tử tế sao đây hoặc tại sao phải bận tâm. Một số khẩu hiệu như “Hãy tập thiền khi thấy mình giận” sẽ giúp bạn vượt lên lẽ thường. Những khẩu hiệu này không phải luôn luôn là những điều mà bạn muốn nghe, hay là thích làm theo.

Nếu sử dụng những khẩu hiệu này, thì chúng sẽ dần dần trở thành quen thuộc giống như hơi thở, tầm nhìn, và suy nghĩ của chúng ta. Chúng sẽ giống như mùi ta ngửi và âm thanh mà ta nghe. Chúng ta để chúng thấm nhuần vào mình. Đó là điểm mấu chốt. Những câu khẩu hiệu như vậy không hề lý thuyết hay trừu tượng. Chúng cho ta biết ta là ai và chuyện gì sẽ xảy ra. Nó hoàn toàn liên hệ với việc chúng ta trải nghiệm mọi thứ hoặc với cách ta liên hệ với cuộc sống này ra sao. Chúng nói về cách liên hệ với đau khổ và sợ hãi, niềm vui và hạnh phúc, và cách những điều này có thể chuyển đổi chúng ta trọn vẹn và đầy đủ. Khi sử dụng những khẩu hiệu này, cuộc sống bình thường cũng trở thành đường đến giác ngộ.