Chuyện tử tế

Làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người từ tế, mà điều quan trọng là ta có thể từ giã một thế giới tử tế hơn, trong đó con người được chăm lo hơn” - trích từ Phim tài liệu Chuyện tử tế của Đạo diễn Trần Văn Thủy.
Mời đọc lại Cọng rau tử tế! của TS. Nguyễn Sĩ Dũng trên LĐ 17/02/2014 và Sống tử tế! của Bình Lê, trên DN 31/12/2013.