Thông báo chuyển nhà

Từ ngày 25/3/2014, ngày tròn 1 năm Trưởng lão Giác Dũng, người khai lập Phương Thảo Am viên tịch, nội dung trang thông tin Thiền Quang được chuyển về Phương Thảo Am để được soi sáng và che chở trong ân đức của Trưởng lão. Người chăm sóc Cốc Phương Thảo sẽ sưu tầm nguồn pháp phù hợp với nội dung học tập tại Phương Thảo Am để chia sẻ cùng các bạn.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thiền Quang trong thời gian qua. Chúc các bạn luôn an vui.