Không có gì chắc thật cả


Trốn tránh những trải nghiệm, chối bỏ giây phút hiện tại với tất cả những thói quen và chiến lược chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi, chán chường và buồn bã. Cụ thể hóa mọi thứ, làm như thể mọi thứ đều chắc thật chỉ mang lại sự thoải mái tức thời.

Trở lại với những trải nghiệm, dù đó là trải nghiệm chân tình về lòng yêu thương và trắc ẩn, hay là trải nghiệm không hay ho của sự giận dữ hay thất vọng, thì cũng giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc về tự do: tự do vì không có gì là chắc thật. “Không có gì là chắc thật” phần nào có thể được so sánh với sự tự do. Đồng thời ta khám phá ra là: ta thà cảm nhận được sự hiện diện của mình trong cuộc sống hơn là cố gắng làm cho mọi thứ chắc thật và an toàn trong trí tưởng tượng rập khuôn của mình. Chúng ta nhận ra rằng thấy và cảm nhận những trải nghiệm của mình sẽ giúp mình thoải mái hơn là chống đối hay trốn tránh những trải nghiệm đó. Dù là sẽ đau nhưng thà ta chấp nhận hơn là phải trốn tránh. Khi chúng ta thực tập sống trong giây phút hiện tại như thế này, chúng ta sẽ quen với tình trạng mất điểm tựa, và một tâm thái tươi mới luôn chờ đón chúng ta. Quá trình chuyển dịch khỏi sự thoải mái và an toàn để bước vào một nơi chưa biết, chưa thăm dò và luôn thay đổi – quá trình này được gọi là giải thoát.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch