Nhìn để thấy

Bám víu vào các niềm tin sẽ hạn chế sự trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là niềm tin, ý kiến hay quan điểm về một điều gì đó là có vấn đề. Chấp vào niềm tin hay ý kiến của mình, giữ thái độ khư khư chấp chặt theo một cách nào đó mới là vấn đề. Sống với niềm tin theo cách này là chúng ta tạo ra một tình huống mà mình chọn trở thành mù loà thay vì có thể nhìn thấy, làm người khiếm thính thay vì có thể nghe, là chết rồi chứ không phải còn đang sống, là ngủ rồi chứ không phải đang thức.


Khi mọi người muốn sống tốt, sống trọn vẹn, sống không hạn chế, sống mạo hiểm, sống một cuộc sống thực sự tử tế thì lời hướng dẫn cụ thể dành cho lối sống ấy là: hãy nhìn để thấy đây là cái gì. Khi bạn tiếp cận một niềm tin hoặc tư tưởng nào đó, trước hết cần hiểu đó là gì. Khoan nói đến niềm tin của chúng ta là đúng hay sai, hãy ghi nhận nó đã. Hãy ghi nhận rõ ràng mà không cần phán xét, rồi để nó ra đi. Hãy trở về với giây phút hiện tại. Từ nay đến giây phút cuối đời, bạn có thể làm điều này.
Pema Chodron
Thủy-Dung dịch