Nghiệp là gì?

Karma (nghiệp) là một chủ đề khó. Về cơ bản nghiệp có nghĩa rằng những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn hẳn là kết quả của những điều mà bạn đã làm trước đây. Đó là lý do tại sao bạn được khuyến khích là phải chấp nhận những gì xảy ra với mình hơn là đổ lỗi cho người khác. 
Giáo lý về nghiệp này có thể dễ bị hiểu lầm. Người ta bước đi trong vòng xoáy tội-lỗi-trách-nhiệm-nặng-nề. Họ cảm thấy rằng nếu gặp điều gì đó không tốt có nghĩa là họ đã làm một cái gì đó xấu trước đây và họ đang chịu trừng phạt. Nhưng nghiệp không chỉ có vậy. Ý niệm về nghiệp là, bạn liên tiếp nhận được những giáo lý bạn cần để mở rộng tấm lòng của mình. Trong quá khứ bạn không hiểu được làm thế nào chấm dứt việc che đậy những điểm yếu mềm của mình, chấm dứt việc cô lập lòng mình, thì hiện tại giờ đây bạn đang nhận được món quà giáo lý - một hình thức giáo lý được biểu hiện qua chính cuộc sống của mình. Cuộc sống mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần để học cách cởi mở hơn nữa.
Pema Chodron 
Thuỷ Dung dịch