Mở rộng lòng từ bi

Không loại trừ ai khỏi vòng yêu thương của mình và cũng không gây thù hằn với bất cứ ai là việc đòi hỏi phải có lòng can đảm. Nếu bắt đầu sống được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng không thể nào xác định một người nào đó là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cuộc sống không đơn giản là vậy mà trầm bổng và khôi hài hơn. Khi cố gắng tìm sự tuyệt đối giữa đúng và sai, dường như chúng ta đang tự lừa dối mình để cảm thấy được an toàn và thoải mái.

Những ứng xử đầy lòng bi mẫn - thông qua lời nói, việc làm và cử chỉ có khả năng thiết lập truyền thông - bắt đầu bằng việc để ý khi mà ta bắt đầu biết kiểm soát việc đúng sai của chính mình. Ngay lúc đó, chúng ta sẽ nghiệm ra một sự thực là, có một lựa chọn khác vượt ngoài đúng sai, đó là tâm bồ-đề. Nếu chúng ta tiếp xúc được với trạng thái tâm vi tế này, thì tâm bồ-đề sẽ giúp chúng ta biết tập mở lòng hơn thay vì khép lại, mở lòng hơn với bất cứ những gì mình cảm, mình nghĩ. Chúng ta sẽ thấy rằng, khi chúng ta bắt đầu thực hành tonglen một cách nghiêm túc, khi chúng ta bắt đầu chấp nhận mình với những phương diện mà trước đây chúng ta nghĩ rằng không thể, thì sẽ có những thay đổi lâu dài trong ta. Từ đó, những thói quen lâu đời sẽ bắt đầu mềm mỏng đi và chúng ta dần dần thực sự thấy được nét mặt và hiểu được lời nói của người đối thoại với mình. Với việc chúng ta học mở lòng từ bi với chính mình, tấm lòng từ bi - cách cư xử của ta với mọi người và sự việc - bắt đầu rộng mở.
Pema Chodron
Thủy-Dung dịch