Quy y

      Giáo lý Đức Phật có thể coi như một ngôi nhà có nền, lầu gác, cầu thang và mái che. Giống bất kỳ mọi ngôi nhà khác, ngôi nhà giáo pháp cũng có cửa và muốn đi vào bên trong ngôi nhà ấy, chúng ta cần phải bước qua cánh cửa này. Cánh cửa để đi vào ngôi nhà Phật pháp là quy y Tam bảo – đó là nương tựa vào Đức Phật, bậc đạo sư toàn giác, nương tựa vào Chánh pháp do Ngài thuyết giảng và nương tựa vào Tăng đoàn, chư đệ tử tu hành thanh tịnh của Ngài.

Từ xưa đến nay, quy y có chức năng giống như một đường dẫn đưa đến hệ thống giáo lý của Đức Phật, cho phép người học đạo đi vào ngôi nhà Pháp bảo từ tầng trệt đến tầng cao nhất. Tất cả những người theo Đạo Phật đều bước qua ngưỡng cửa quy y này, những người nào đã quy y rồi thường xuyên xác định một lần nữa niềm tin của mình bằng cách tuyên đọc lời nguyện quy y như sau:

Con xin quy y Phật

Con xin quy y Pháp

Con xin quy y Tăng

Bước này dường như đơn giản và bình thường; tuy nhiên, trên thực tế nó quan trọng vô cùng, đặc biệt khi so với những kết quả đạt được của việc quy y. Do đó, chúng ta không nên khinh suất, vì sự quy y mở ra một phương hướng, một động lực thúc đẩy chúng ta trên trọn con đường thực hành giáo pháp Đức Phật. Vì quy y có một vai trò quan trọng như vậy, chúng ta nên hiểu thấu đáo cả về bản chất và những ứng dụng cần thiết cho quá trình tu tập lâu dài trong tương lai. Để hiểu biết thấu đáo từ bên trong, chúng ta nên xem xét những khía cạnh quan trọng nhất của vấn đề này.

I. Tại sao phải quy y?

Bhikkhu Bodhi
Ngọc An dịch