Thực hành tỉnh thức và kiềm chế

Kiềm chế là một phương pháp tốt để trở thành một người-học-pháp. Người có phẩm chất này khi gặp buồn chán một chút, sẽ không phải tìm kiếm những niềm vui. Thực hành kiềm chế là tập cách không cần phải tìm sự thay thế ngay khi thiếu vắng một cái gì đó.

Bài tập thú vị kết hợp giữa tỉnh thức và kiềm chế là: chú ý những cử động của cơ thể khi bạn cảm thấy không thoải mái. Khi cảm thấy không có điểm tựa, ta thường có xu hướng bồn chồn và muốn nhảy thoát. Bạn chú ý thì sẽ thấy mỗi khi chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta thường có những hành động như kéo tai, hoặc gãi dù không thấy ngứa, hoặc kéo cổ áo. Và khi nhận biết những việc mình hay làm rồi, đừng cố gắng thay đổi. Đừng tự trách mình vì những việc mình làm. Chỉ cần chú ý thôi.
Kiềm chế - không hành động theo thói quen một cách hấp tấp - có mối liên hệ với việc từ bỏ những thú vui giải trí. Với sự kiềm chế, ta sẽ thấy có cái gì đó tồn tại giữa những ham muốn - có thể là những bực dọc hay sự cô đơn hay bất cứ cái gì - và kết quả là, những hành động để thỏa mãn ham muốn đó. Có những thứ trong con người mình mà mình cũng không muốn biết, và ta không bao giờ biết được, bởi vì chúng ta hành động nhanh quá. Bài thực hành tỉnh thức và kiềm chế là một trong những cách tiếp cận với định nghĩa căn bản của tình trạng mất điểm tựa – bằng cách chú ý cách mình cố tránh nó.

Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch
>>> Thích nghi với vô thường 0 | 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 |