Hãy đứng ngay nơi bạn đang đứng

Chỉ đơn giản là bạn nhận biết, trân trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của tình cảm trong con người mình, bạn đã có thể tác động tốt để tình cảm này thêm lớn.
***

Bạn có thể nuôi dưỡng bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả bằng cách học thư giãn ở mọi nơi. Lúc này, vấn đề bạn đang ở đâu không còn quan trọng nữa. Ngay khi bạn khởi tâm từ bi dù chỉ dành cho một chúng sanh, đó cũng là thời điểm tốt để bạn khởi đầu. Chỉ đơn giản là bạn nhận biết, trân trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của tình cảm trong con người mình, bạn đã có thể tác động tốt để tình cảm này thêm lớn. Trong khi đang hiện diện ở một nơi nào đó, bạn cũng có thể để tâm trí mình mở rộng và vươn xa hơn không gian nơi mình đang sống.

Tâm trí sẽ không bao giờ được mở rộng nếu trong bạn đầy lòng tham, thói huênh hoang hoặc thích đấu đá. Chúng ta chỉ có thể mở rộng tâm hồn mình khi biết kết hợp giữa việc vừa tập cách thư giãn ngay nơi mình đang ở, vừa giữ được sự cảm nhận khả năng vô hạn của tâm hồn mình, của người khác và của vạn vật. Và cứ thực hành thư giãn như thế, tâm trí bạn sẽ tự động được mở rộng. Đây là một khả năng có sẵn trong mỗi con người. Đây chính là món quà mà con người đã nhận được từ khi vừa sinh ra. Khi chúng ta khởi tâm: “Mong cho tôi được hạnh phúc”, “Mong cho tôi được giải thoát khỏi sự khổ đau” hay là “Mong cho ai đó được hạnh phúc và giải thoát khỏi khổ đau”, là ta đang tự nói rằng trong mỗi con người luôn có khả năng nhận thức và quan tâm không giới hạn. Khả năng này bắt đầu với lòng từ bi dành cho một chúng sinh nào đó. Và thật ra thì tình thương yêu này có thể nhân lên đối với nhiều chúng sinh hơn nữa, nhiều đến mức tình thương ấy được kết nối với lòng từ bi vô lượng. Đó là lòng thương vô hạn định, tự do, sống động và không có bất kỳ một điểm dừng cụ thể nào cả. Đó chính là tiềm năng sẵn có trong mỗi con người: khả năng kết nối với bản chất như thật của mọi vấn đề. Nó bắt đầu từ chính nơi mình đang ở.
Pema Chodron
Thủy-Dung dịch