Nhận biết nỗi sợ


Bạn không thể vừa tồn tại trong một thời điểm và vừa kể lại các tình tiết ấy trong cùng thời điểm đó. Hãy tự trải nghiệm điều này, và xem thử nó sẽ thay đổi bạn như thế nào. Tính vô thường thể hiện rất rõ ràng trong giây phút hiện tại. Lòng bi mẫn, sự ngạc nhiên và lòng dũng cảm cũng vậy. Và nỗi sợ cũng không ngoại lệ. Thật ra, bất cứ ai đang đứng trước một điều bất khả tri, hoàn toàn có mặt ở hiện tại, không có điểm để y cứ, thì sẽ cảm nhận được trạng thái vô trụ. Đó là lúc mà chúng ta có thể hiểu sâu hơn, khi chúng ta biết được rằng giây phút hiện tại rất mong manh và có thể hoàn toàn bị phá vỡ.
Chúng ta đang nói đến việc nhận biết nỗi sợ, làm quen với nỗi sợ, nhìn thẳng vào nó – không phải để giải quyết vấn đề, mà để điều chỉnh hoàn toàn cách nhìn, nghe, ngửi, nếm, và suy nghĩ mà chúng ta đã quen làm. Sự thật là khi chúng ta thật sự bắt đầu thực hiện như thế, chúng ta sẽ trở thành một người rất khiêm tốn. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên trong quá trình tiếp cận sự thật. Nếu chúng ta hết lòng an trú ngay nơi chúng ta đang đứng thì trải nghiệm của chúng ta sẽ trở nên rất sống động. Mọi việc sẽ rất rõ ràng khi chúng ta không cần phải thoát đi đâu cả.

PEMA CHODRON

THUỶ DUNG DỊCH