Thực tập tâm từ

Để chuyển từ thái độ thù hằn sang lòng thương yêu vô điều kiện có vẻ như là một việc dễ làm nản lòng người. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ những gì quen thuộc trước. Để nuôi dưỡng tâm từ vô lượng, trước hết hãy tìm sự thân thiện mà chúng ta đã có. Chúng ta bắt đầu với lòng biết ơn và trân trọng – tức là với khả năng cảm nhận được thiện chí. Không quá lý thuyết, với cách này chúng ta có thể chạm được tâm bồ-đề của mình. Dù ta tìm tâm bồ-đề ở chỗ thuần thục của lòng thương yêu hay nơi mỏng manh của tâm hồn cô đơn, điều đó không quan trọng. Nếu muốn tìm những nơi yếu mềm và dễ xúc động trong tâm hồn, chúng ta sẽ luôn tìm được.

Bài tập gồm 7 bước thực hành sử dụng dòng đầu tiên trong bài kệ tụng Tứ Vô Lượng Tâm. Bạn cũng có thể sử dụng những ngôn từ do bạn tự nghĩ ra.
1. Đánh thức lòng từ cho chính bạn. “Cầu cho tôi có được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc”, hoặc nói theo cách của bạn.
2. Đánh thức lòng từ cho người mà bạn đã có sẵn thiện chí và yêu mến tự nhiên, chẳng hạn như mẹ bạn, con bạn, vợ (chồng) bạn, hay chú chó cưng của bạn. “Cầu nguyện cho (tên người, vật đó) sẽ có được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc”.
3. Đánh thức lòng từ cho người mà bạn thấy hơi xa hơn một chút nữa, ví dụ như một người bạn hay hàng xóm, cũng gọi tên họ và cầu nguyện cho họ được hạnh phúc, câu từ cũng có thể tương tự.
4. Đánh thức lòng từ cho một người mà bạn thấy không quá gần hoặc cũng không xa, một người trung lập, cũng dùng những lời như vậy.
5. Đánh thức lòng từ cho một người mà bạn cảm thấy khó gần.
6. Hãy để lòng từ của bạn được lớn lên, đủ để chứa tất cả mọi người được đề cập trong năm bước vừa rồi. (Bước này gọi là “phá tan rào cản”). Bạn hãy nói “Cầu cho tôi, những người mà tôi yêu thương, những người bạn, những người quen, những người khó gần, tất cả đều được hưởng hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc”.
7. Mở rộng lòng từ đến tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ. Bạn có thể bắt đầu từ nhà mình và mở rộng dần ra “Cầu cho mọi chúng sinh đều được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc”.
Cuối bài thực hành, hãy ngưng nói, ngưng cầu nguyện, chỉ quay về với trạng thái ngồi thiền tịch lặng đơn thuần.

PEMA CHODRON

THUỶ DUNG DỊCH