Thử nghĩ rộng hơn

Để thực hành tâm xả, ta phải nhận ra được sự thích thú hay ghét bỏ ở chính mình, trước khi chúng ta chấp nhận hay phủ nhận nó. Chúng ta rèn luyện để giữ được trạng thái nhẹ nhàng và sử dụng những thành kiến của mình như là bước đệm để kết nối với sự bối rối ở người khác. Cảm xúc mạnh mẽ sẽ có ích trong trường hợp này. Bất cứ điều gì xảy ra, dù nó có tệ thế nào đi nữa, nó cũng có thể được sử dụng để mở rộng tình thân của mình với người, những người cùng chịu đựng sân hận hay tham lam như ta - những người, giống như ta, cùng bị kẹt trong niềm hi vọng và sự sợ hãi. Đây là cách chúng ta nhận ra rằng mọi người đều cùng đi trên một con thuyền. Tất cả chúng ta đều rất cần sự hiểu biết sâu sắc về điều đưa đến hạnh phúc và điều dẫn đến khổ đau.
Chúng ta rất dễ dàng liên tục rơi vào trạng thái tức giận và phẫn nộ, thậm chí sau nhiều năm rèn luyện. Tuy nhiên, nếu ta có thể tiếp xúc được với tính hư ảo của tâm sân giận hay bất cứ điều gì, thì một cái nhìn rộng lớn hơn sẽ xuất hiện. Ngay trong giây phút ta chọn an trú theo các năng lượng tâm sinh khởi chứ không thể hiện nó ra hay đàn áp nó, ta đang thực hành tâm xả, đang tập một cách nghĩ lớn hơn là chỉ có biết đúng và sai. Đây là cách mà bốn tâm vô lượng – từ, bi, hỷ, xả phát triển, từ giới hạn thành vô hạn hay vô lượng: chúng ta thực tập nắm bắt tâm cố chấp của mình và cố gắng hết sức để làm cho tâm mình mềm mỏng hơn. Bằng cách làm dịu tâm như vậy, mọi rào cản đều biến mất.

PEMA CHODRON

THUỶ DUNG DỊCH