Đừng mong được khen ngợi

Phương ngôn này có nghĩa là đừng mong chờ những lời cảm ơn. Điều này rất quan trọng. Khi bạn mở rộng cửa và mời tất cả những hữu tình như những vị khách mời của ta; bạn cũng mở cửa sổ và phá bỏ những bức tường thậm chí để các vì sao rơi xuống, và bạn nhận ra rằng giữa bạn và vũ trụ này không có bất kỳ ngăn cách nào cả. Nếu nghĩ rằng bạn làm gì đó để bản thân mình cảm thấy tốt hơn và bạn dự định sẽ nhận sự tán thưởng từ khắp nơi – không, sẽ không có đâu. Thay vì mong đợi sự biết ơn, sẽ hữu ích hơn nếu chẳng mong đợi điều gì cả; khi đó có lẽ bạn sẽ tò mò và tự hỏi điều gì sẽ đến. Chúng ta có thể bắt đầu mở lòng với người khi chúng ta không hy vọng nhận lại được gì. Chúng ta chỉ làm để mà làm.

Mặt khác, tỏ lòng biết ơn với người khác thì tốt. Tỏ lòng tôn trọng người khác thì tốt. Nhưng nếu ta chỉ làm với động cơ là muốn người khác thích mình, thì chúng ta hãy nhớ lại câu khẩu hiệu này. Chúng ta có thể cảm ơn người khác, nhưng chúng ta nên từ bỏ hy vọng là nhận lại sự biết ơn của người khác đối với mình. Đơn giản là mở rộng cửa mà không có bất cứ sự mong đợi nào.

Pema Chordron
Thủy-Dung dịch