Có thể và... Phải

Thanissaro: Chúng ta không chỉ có thể tôn trọng ước muốn chân hạnh phúc và khả năng đạt được hạnh phúc của mình, mà chúng ta phải tôn trọng những điều này, nếu chúng ta không muốn bị dao động trước sức mạnh của các tôn giáo khác và của các thế lực đời thường trong xã hội cũng như trong chính bản thân mình lôi kéo chúng ta theo những hướng đi khác.